Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

Biuletyn Informacji Publicznej 
Ośrodka Kultury w Mirosławcu

 

Ośrodek Kultury w Mirosławcu Ul. Parkowa 1 , 78-650 Mirosławiec
Dni i godziny otwarcia placówki:

od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 08.00 do 16.00
piątek
w godzinach od  08:00 do  16:00

Tel : +48 67 259 50 23
E-mail: okis.mc@wp.pl

Adres strony www:

 

adres skrytki EPUAP:

BDO:

www.miroslawiec-kultura.bip2.alfatv.pl
www.okwm.pl

/OKMiroslawiec/SkrytkaESP

000539679

Skrzynka PEPPOL

Numer PEPPOL

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

7651459654

Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie o/Mirosławiec
Numer rachunku bankowego: 67 8941 1032 0092 2924 2000 0020
 NIP: 765-14-59-654
Regon: 570294365
Kierownictwo:
Dyrektor : Anna Dzida

 

 Szanowni Państwo;

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Ul. Parkowa 1

78-650 Mirosławiec

Kontakt z pania Moniką zygmunt - Jakuć -  inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Mirosławcu iod.miroslawiec@wp.pl

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) .

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem iod.miroslawiec@wp.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Ul. Parkowa 1

78-650 Mirosławiec

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dzida 20-02-2013 13:06:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Dzida 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Jońska 11-07-2023 11:30:16